Vybíráte firmu, která Vám provede revize odpadu bez zbytečného bourání a kopání? Naše firma zkontroluje i rozsáhlé kanalizační systémy pomocí kamer, endoskopů a kamerového pojízdného vozítka.

Složité pro nás, jednoduché pro Vás

Po provedené kontrole Vás srozumitelně seznámíme se stavem kanalizace, dokonce Vám můžeme předat pořízený videozáznam. Dostanete také podrobný protokol, který můžete využít pro pojišťovnu nebo při případném prodeji nemovitosti. Kontrolou můžete zavčas odhalit problémy, které by mohly vyústit ve velmi nákladnou havárii. To zajisté nechcete riskovat. Pro Váš klid si nechte prohlédnout kanalizační systém co nejdříve, jedině tak si můžete být jisti, že je Vaše kanalizace zaručeně v pořádku.